Service av automatgirkasser

Flushing og oljeskift

Ikke glem service av automatgirkassen, det kan fort bli dyrt. Hos Kepler bytter vi ikke bare oljen, vi flusher også girkassen ren samtidig som vi fyller ny fersk olje!
Moderne automatgirkasser har potensielt lang holdbarhet, men dette forutsetter jevnlig vedlikehold og service. Ingen oljer er evigvarende. Flere bilprodusenter opplyser ikke om serviceintervaller for girolje. Under norske forhold med norsk kjøremønster er service og bytte av olje en nødvendighet!

HVA INNEBÆRER FLUSHING AV GIRKASSEN?

Flushing av automatgirkasser innebærer at all oljen i girkassen blir byttet ut. Ved hjelp av spesialmaskiner kan vi bytte giroljen samtidig som motoren er i gang. Vi kopler oss inn på kretsløpet, og tapper all oljen ut av systemet samtidig som vi tilfører ny olje. Dette gjøres helt til det kun kommer ren olje ut av systemet, for å være sikker på at all oljen er skiftet. Slik flushes girkassen, og du kan være trygg på at den nå har de beste forutsetninger for et videre liv uten problemer.
 
Flushing er en 100% trygg operasjon, prosessen tilfører oljen under girkassens ordinære arbeidstrykk, og det benyttes kun spesialolje beregnet på automatgirkasser. Vi unnlater også å benytte «spesialmidler», som i enkelte tilfeller har motsatt virkning. Fersk automatgirolje inneholder alle komponenter nødvendig for å rense og korrosjonsbeskytte girkassen, og gjør dette nøyaktig etter produsentens retningslinjer.

HVOR OFTE BØR GIRKASSEN FLUSHES?

Vanlig serviceanbefaling er rundt hver 60-70.000 kilometer. Dette er imidlertid kun en pekepinn, intervallet avhenger av belastningen girkassen utsetter for (f.eks. trekk av henger eller campingvogn) kontra et kjøremønster med mye langkjøring uten last. I noen tilfeller er 100.000 km greit, mens andre bør bytte olje før 50.000.
 
En av giroljens primære funksjoner er å beskytte mot korrosjon. Her spiller alderen på oljen en viktig rolle, dens korrosjonsforebyggende egenskaper reduseres over tid. Etter 5-6 år vil den ikke lenger kunne gi den nødvendlige beskyttelsen girkassen trenger.

BYTTE AV FILTER

En girkasse har også et oljefilter, også kalt en oljesil. Dette er et grovere filter, og er ikke et filter på lik linje med motorens ordinære oljefilter. Noen produsenter bruker «evigvarende» filter, og monterer disse på en måte som umuligjør utskifting uten å ta girkassen ut av bilen.
 
Hos andre produsenter er filteret utbyttbart slik at det kan skiftes ved oljeskift og flushing. Vi bytter alltid filter på girkasser ved en service hos oss, der dette skal gjøres. Hvorvidt dette gjelder akkurat din bil vil fremgå i pristilbudet du får av oss.
 
Skulle du ha ytterligere spørsmål, kontakt oss på tlf. 33 33 44 00 eller bruk vårt kontaktskjema!